Nieuwe generatie voersystemen

Nieuwe generatie voersystemen

Varkensproefbedrijf Sterksel ontwikkelt ‘Nieuwe generatie Voersystemen’

In opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV) ontwikkelt Varkensproefbedrijf Sterksel een nieuwe generatie voersystemen. Dit deelproject is onderdeel van het project ‘Op weg naar 1.000 gram groei’ en heeft als doel te komen tot nieuwe voersystemen die kunnen bijdragen aan een verbetering van de technische prestaties.

Mogelijk dat de ‘oude’ voersystemen hun beste tijd gehad hebben en er plaats moet komen voor moderne, ‘slimmere’ voersystemen. Binnen dit deelproject worden 3 concrete systemen ontwikkeld, namelijk ‘Jong geleerd, oud gedaan’, ‘Droogvoer aan de lange trog’ en ‘Voeren op maat’. Wat houden deze systemen in?

Jong geleerd, oud gedaan
‘Jong geleerd, oud gedaan’ heeft als doel het voorkomen of beperken van de dip in voeropname en groei na spenen en na opleg in de vleesvarkensstal. Hiervoor wordt
een voersysteem ontwikkeld waarmee de biggen in de kraamstal al leren om te eten,dat ook na spenen en na opleg in de vleesvarkensstal min of meer hetrzelfde blijft. Het doel is dat alle biggen binnen een aantal uur na spenen al voer opnemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het gedrag van de zeug, door de biggen gelijktijdig te voeren als ook de zeug wordt gevoerd. De voerbeurt van de zeug wordt aangekondigd met een zoemer. Zou hier een waar Pavlov-effect kunnen ontstaan?

Droogvoer aan de lange trog
Het droogvoeren aan de lange trog heeft als doel vleesvarkens in kleinere koppels zowel te kunnen beperken als te stimuleren in de voeropname, met zo weinig mogelijk uniformiteitverlies. Bij brijvoedering zijn de voordelen van het verstrekken aan de lange trog bekend. Bij droogvoer moet de techniek nog worden doorontwikkeld, alsook het management eromheen. Hoeveel keer per dag moeten de varkens gevoerd worden en heeft het aantal voermomenten een positieve invloed. Hoe moet het water aangeboden worden? Wat voor een meerwaarde heeft dit bij beren ? Al deze vragen worden bij dit voersysteem onderzocht.

Voeren op maat
Dit is een ontwikkeling van een voersysteem om beter naar behoefte van individuele vleesvarkens in kleine koppels te kunnen voeren. Het doel is koppels varkens (tomen) bij elkaar te kunnen houden en toch op individueel niveau te kunnen voeren. Voersoort en voerhoeveelheid zijn precies per varken te regelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een ‘slimme voerbak’ waardoor, per varken zowel de voersoort
als de voerhoeveelheid verstrekt kan worden . Is het mogelijk om met dit systeem elk varken zijn of haar eigen portie te kunnen verstrekken, zonder dat de varkens bij
elkaar ‘inbreken’?

Hoe nu verder?
Deze systemen worden momenteel op Varkensproefbedrijf Sterksel ontwikkeld en uitgetest. Eind juli is een update van de systeemontwikkelingen te verwachten.

Voor meer informatie en opmerkingen kunt u contact opnemen via het e-mailadres voersystemen@varkensproefbedrijfsterksel.nl.
Neem ook eens een kijkje op de website www.varkensproefbedrijfsterksel.nl of www.pve.nl. Of bekijk een filmpje.

Naar het overzicht
Terug naar boven