Wroetstal familie Peer

Wroetstal familie Peer

Bij familie Peer in Beuningen is de afgelopen tijd flink gebouwd aan een Wroetstal. In deze Wroetstal is ruimte voor 1380 vleesvarkens.

Klik hier voor het lezen van het artikel "eerlijk inzicht in varkenshouderij" en klik hier voor de foto's van de Wroetstal.

Naar het overzicht
Terug naar boven